Visjoner og målsetting

Ved Jeløy Kurbad ser vi muligheter og utfordringer. Sammen kan vi gi deg faglig helhetlig hjelp, fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. Vår visjon er:

Å tilby kunnskapsbasert, helhetlig rehabilitering av høy kvalitet.

Vi ønsker:

  • Å være et ledd i arbeidet med å bedre den norske folkehelsen. Dette vil vi få til gjennom tilrettelagt rehabilitering, undervisning, samtaler, veiledning og motivasjonsarbeid.
  • Å øke den enkelte pasients livskvalitet og dermed redusere behovet for å benytte tjenester gjennom det norske helsevesen.
  • Å utvikle evaluerings - og oppfølgingsprosedyrer som gjør oss i stand til å dokumentere våre resultater og kontrollere at vi oppnår våre mål.
  • Å skape en arbeidsplass der de ansatte trives og føler at de er en del av institusjonen.

Vi har utviklet helhetlige behandlingsprogram til alle aktuelle pasientgrupper. Programmene skal ut fra den enkelte pasients forutsetning, ta for seg alle sider ved det å opparbeide og ta vare på en god helse. De skal motivere til livsstilsendringer der dette er nødvendig, og gi pasienten mulighet til å merke på kroppen de begynnende helsegevinster av endrede vaner og livsstil.

I tillegg er det vårt mål å oppfattes av våre pasienter og det norske helsevesen som faglig ledende og at helsepersonell og pasienter velger Jeløy Kurbad på grunn av:

  • at vi har et helsetilbud som samfunnet trenger.
  • at vi kan vise til gode resultater.
  • at vi kan vise til dokumenterte / målbare resultater.
  • vår høye standard innen fysikalsk medisinsk rehabilitering.
  • vårt forebyggende helsearbeid.
  • at vi har et omsorgsvennlig personale, hvor pasienten føler seg ivaretatt.