Pasientsammensetning

Pasientsammensetningen viser stor variasjon med hensyn til diagnose og rehabiliteringsbehov. Fra 1. januar 2015 har vi avtale med Helse Sør-Øst om levering av rehabiliteringstjenester overfor følgende pasientgrupper:

I tillegg kan vi tilby rehabilitering for privat betalende.