ISO sertifisert

ISO Sertifisert Vi har bygd opp vårt kvalitetssystem i forhold til ISO 9001:2008 standarden og ble sertifisert 7. oktober 2013. En ISO-sertifisering er en bekreftelse på at vi som institusjon har «orden i eget hus». Sertifikatomfanget er «Rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten, fagutvikling, undervisning og utdanning». (Klikk her for å se sertifikatet).

  • Rehabiliteringstjenester ytes etter avtale med HSØ RHF og andre. De enkelte avtaleområdene er nærmere beskrevet her.
  • Fagutvikling gjennomføres i form av både interne og eksterne kurs, slik at ansatte skal være oppdatert på sitt fagfelt.
  • Ved undervisning til pasientene vil vi bidra til økt trygghet, forståelse og evne til egenomsorg som basis for aktiv mestring.
  • Jeløy Kurbad er godkjent som utdanningsinstitusjon for lege i spesialisering (2 års tellende tjeneste som hovedutdanning innen spesialiteten Fysikalsk medisin og rehabilitering, eller som 1 års sideutdanning innen annen spesialitet, f.eks. allmennmedisin). I tillegg har vi praksisplasser for studenter i yrkesgrupper som fysioterapi, ergoterapi og pleie/omsorg.

Hele kvalitetssystemet har som mål at vi skal ha kontinuerlig forbedring. Områder vi trenger forbedring på avklares gjennom avviksregistrering, revisjoner, brukerundersøkelser, kompetansekartlegging etc.