Brukerrådet

Jeløy Kurbad har et aktivt brukerråd som møtes regelmessig 2 ganger i året.

Brukerrådet består av representanter fra aktuelle brukerorganisasjoner. Fra Jeløy Kurbad møter daglig leder, overlege og rehabiliteringsleder og fag- og prosjektutvikler. Brukerrådet sikrer at brukernes synspunkter blir presentert for kurbadets kvalitetsutvalg og at pasienter og pårørendes rettigheter blir ivaretatt. De bidrar også ved endringer, forbedringer og videre
utvikling av tilbudene, samt ved etablering av nye rehabiliteringstilbud og ved endringer og
forbedringer av fasiliteter og utstyr.

Representanter fra flere brukerorganisasjoner utfører også likemannstjeneste ved institusjonen. Da møter representanter fra disse brukerorganisasjonene grupper av pasienter, orienterer om tilbud og aktiviteter arrangert av forbundene lokalt. De samtaler omkring det å leve med en kronisk sykdom, både med gruppen og på individnivå ved behov.