Bemanningen

BemanningenIllustrasjonsfoto

Rehabiliteringssenteret har en bemanning på over 80 ansatte som til sammen utgjør om lag 50 årsverk. Av disse er nærmere 30 årsverk medisinsk fagpersonell eller annet personell i pasientrettet arbeid, inkludert medisinskfaglig personale i administrative stillinger.

Leger

  • Fem stillinger på til sammen ca. 4 årsverk.
  • Avd.overlege i 100 % stilling, spesialist i nevrologi.
  • Overlege og rehabiliteringsleder i 50 % stilling, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, med doktorgrad.
  • Overlege i 100 % stilling, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.
  • Lege i spesialisering (LIS), i 100 % utdanningsstilling tellende som hovedutdanning innen fysikalsk medisin og rehabilitering.
  • Lege i 50 % stilling.

Fysioterapeuter
Til sammen åtte årsverk. I tillegg tre stillinger i administrativt arbeid.

Sykepleiere
Til sammen ca. 14 årsverk. I tillegg to stillinger i administrativt arbeid.

I tillegg har vi fast ansatt psykologspesialist, psykolog, ergoterapeuter, sosionom, logoped, ernæringsfysiolog, hjelpepleier og aktivitør.

Jeløy Kurbad er godkjent som utdannelsesinstitusjon med 2 års tellende tjeneste som hovedutdanning innen legespesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering.