Presentasjon Jeløy Kurbad

Jeløy Kurbad (JK) er en del av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør- Øst, og har avtale gjeldende for totalt 61 sengeplasser og 18 dagplasser. Vi har i tillegg kapasitet for privatbetalende til rehabilitering.

Jeløy Kurbad