Inntaksteamet

Ved Jeløy Kurbad er det opprettet et inntaksteam som vurderer alle søknader om opphold. Hensikten er å sikre at alle søknadene blir behandlet ut fra de samme kriterier og at det er faglige vurderinger som ligger til grunn ved hver enkelt vurdering.

InntakIllustrasjonsfoto

Inntaksteamet består av en av institusjonens legespesialister, avdelingsledere for fysikalsk avdeling og pleieavdelingen og leder for inntakskontoret. Teamet møtes to ganger i uken.

Kriterier for inntak til rehabiliteringsopphold:

1. Henvisende diagnose / problemstilling må være innenfor vårt avtaleområde med Helse Sør-Øst RHF.
2. Henvisningen må synliggjøre et klart behov for rehabilitering for å bedre / vedlikeholde pasientens daglige funksjon med det tilbud vi kan tilby under oppholdet.
3. Det må være rimelig å forvente at oppholdet vil ha nytteverdi for pasienten.
4. Pasientens omsorgsbehov må stå i relasjon til tilbudet og de rammebetingelser vi arbeider under.