Rehabilitering ved revmatiske sykdommer

Dette er et av de rehabiliteringsområdene vi har lengst og bredest erfaring med.

Vi tilbyr et målrettet, standardisert og intensivt treningsprogram for å heve den enkeltes aktivitetsnivå og grad av selvhjulpenhet, samt sikre en optimal ledd- og muskelfunksjon. Vi har også fokus på å redusere den muskelsmerten som ofte er til stede i tillegg til selve leddproblemene.

Rehabilitering ved revmatiske sykdommerIllustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Målgruppen

er pasienter med revmatiske sykdommer med behov for spesialisert rehabilitering, som henvises direkte fra sykehus etter kirurgiske inngrep eller etter vurdering hos revmatolog, samt personer som henvises fra sin fastlege.

Tilbudet retter seg mot pasienter i yrkesaktiv alder, men også eldre som ledd i å kunne fungere best mulig, og lengst mulig, i egen bolig.

Målsettingen

Vi ønsker først og fremst å hjelpe deg til å nå dine egne personlige målsettinger for rehabiliteringen.

I tillegg har Jeløy Kurbad en overordnet målsetting om at du skal bli en trygg pasient og gjennom et komplikasjonsfritt og tverrfaglig rehabiliteringsforløp, på sikt oppnå mest mulig smertefrie og velfungerende ledd som muliggjør optimal livsutfoldelse og livskvalitet.

Funksjonsnivå / hjelpebehov

Du må klare å forflytte deg inn og ut av seng samt ned og opp fra toalettet på egenhånd. Videre må du kunne gå minst 50 meter med hjelpemiddel. Du får hjelp til dusjing og fotvask og er du operert også til å ta av og på elastiske strømper og sko. Stedet er behjelpelig med å skaffe nødvendige hjelpemidler.

Du kan søke opphold hvis du

 • er i behov av rehabilitering for å øke funksjon / forhindre ytterligere funksjonstap, redusere smertene og forbedre egen evne til mestring og egenomsorg.
 • etter et kirurgisk inngrep trenger hjelp til å gjenopprette kraft og bevegelighet, samt evnen til forflytning.

Hovedelementene i rehabiliteringen

 • Ivaretagelse av et tverrfaglig team bestående av lege, (enten revmatolog, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering eller lege under spesialisering til sistnevnte spesialitet), fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier. Andre helsefaggrupper kan også delta etter behov.
 • Undersøkelse og vurdering av status og rehabiliteringsbehov.
 • Medikamentgjennomgang og justering ved behov.
 • Utarbeidelse av rehabiliteringsplan for oppholdet.
 • Trening både individuelt og under veiledning i grupper, for å bedre muskelstyrke, bevegelighet, stabilitet og utholdenhet.
 • Spesifikk, individuell muskelsmertebehandling (myofasciell smertebehandling).
 • Praktisk trening av viktige daglige gjøremål og funksjoner.
 • Informasjon om rett leddbruk og hjelp til anskaffelse av / veiledning i bruk av nødvendige hjelpemidler.
 • Innøving av egentreningsprogram og et hjemmetreningsprogram til regelmessig gjennomføring etter avreisen.
 • Mestringsskole, undervisning og veiledning.

Varighet

Vanligvis 3 uker.