Rehabilitering til personer med nevrologiske eller nevromuskulære sykdommer

Rehabilitering til personer med nevrologiske eller nevromuskulære sykdommerIllustrasjonsfoto

Målgruppen er pasienter med

 • Nevropatier (arvelige og ideopatiske, inkludert Charcot-Marie-Tooth sykdom, andre polynevropatier inkludert inflammatorisk polynevropati, samt diabetisk nevropati)
 • Følgetilstander etter poliomyelitt
 • Multippel sklerose

Målsettingen er

 • å hjelpe deg til å oppnå økt funksjonsevne eller forsinke funksjonstapet
 • å lære deg å håndtere din lidelse på en hensiktsmessig måte som muliggjør størst mulig grad av livsutfoldelse og livskvalitet
 • å hjelpe deg å oppnå dine egne, personlige mål

Funksjonsnivå / hjelpebehov

 • Selvhjulpen eller med noe behov for bistand
 • Våre lokaler er tilpasset rullestolbrukere
 • Bassengheis

Du kan søke opphold hvis du

 1. er i behov av rehabilitering for å øke funksjon / forhindre ytterligere funksjonstap
 2. er tidlig i forløpet med behov for skolering og mestringsstrategier for sykdommen
 3. har akutt forverring (f.eks. MS) eller er i behov av rehabilitering etter immobilisering (f.eks. Guillan-Barré syndrom, Charcot-Marie-Tooth sykdom)

Rehabiliteringen blir ledet av vårt diagnosespesifikke tverrfaglige team, bestående av spesialist i nevrologi, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, lege i spesialisering, to fysioterapeuter, ergoterapeut og sykepleier.

Hovedelementene i rehabiliteringen er

 • Individuell og tverrfaglig kartlegging og funksjonsvurdering
  • Lege, fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier
  • Mulighet for individuell vurdering og veiledning av spesialist i nevrologi
 • Funksjonstrening (individuelt og i grupper)
  • Styrking av frisk muskulatur
  • Kondisjonstrening (sykkel / tredemølle / treningsgrupper / turgang)
  • Balansetrening og fallforebygging
 • Individuell fysioterapi
  • Korrigering / behandling av feilstilling i ledd (ortopedingeniør ved behov)
  • Behandling av sekundær muskelsmerte inkludert tøyninger og holdningskorreksjon
  • Individuelt tilpasset egentreningsprogram
 • Individuell ergoterapi
  • Kartlegging av hjelpemiddelbehov
  • Håndtrening ved behov
  • Innlæring av energibesparende / kompensatoriske teknikker
 • Aktivt lærings- og mestringstilbud med undervisning
 • Ernæringsjustering og -veiledning ved behov (f. eks. diabetesnevropati eller personer med behov for vektreduksjon)
 • Egentreningsmuligheter både i treningssal, basseng og ute i Søndre Jeløy landskapsvernområde som grenser til Kurbadet (mulighet for å låne staver og sykler).

Varighet: vanligvis 4 uker