Rehabilitering ved kreftsykdom

Illustrasjonsfoto

Gjennom et målrettet og intensivt rehabiliteringsprogram er målet å heve den enkeltes aktivitetsnivå og grad av selvhjulpenhet, samt lindre plager og øke livskvalitet.

Målgruppen

Målgruppen er pasienter som har eller har hatt kreft og som har behov for rehabilitering.

Målsettingen

Vi ønsker først og fremst å hjelpe deg til å nå dine personlige målsettinger for rehabiliteringen.

I tillegg er målet å:

 • redusere smerte og fatigue.
 • øke kondisjon og styrke.
 • bedre fuksjonsnivået i forhold til daglige aktiviteter, og gjøre deg selv i stand til å opprettholde et tilfredsstillende funksjonsnivå.
 • gi informasjon og bedre innsikt i din tilstand.
 • øke evnen til egenomsorg og mestring.

Funksjonsnivå/hjelpebehov

Helsepersonell kan bistå med personlig stell, som for eksempel påkledning, om nødvendig. Ved forflytningsvansker benyttes aktuelle hjelpemidler som krykker, gåstol (rullator), prekestol og evt. rullestol. Kost kan tilpasses som oppskåret mat, puré etc. Veiledning i spisesituasjonen, ved behov.

Du kan søke opphold hvis du:

 • Er i behov av rehabilitering for å øke funksjon/forhindre ytterligere funksjonstap.
 • Er i behov for økt evne til mestring og egenomsorg.
 • Etter kirurgiske inngrep / medisinsk behandling trenger hjelp til å gjenopprette kraft, bevegelighet og/eller styrke.

Hovedelementene i behandlingen

Rehabiliteringen blir ivaretatt, samordnet og fulgt tett opp av et tverrfaglig team bestående av lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog og psykolog. Rehabiliteringsforløpet er tverrfaglig, med fokus på det biologiske, det psykologiske og det sosiale.

 • Undersøkelse og vurdering av status og rehabiliteringsbehov.
 • Evt. medikamentgjennomgang.
 • Utarbeidelse av rehabiliteringsplan for oppholdet.
 • Fysisk trening og aktivitet, tilpasset den enkeltes behov og forutsetning.
 • Mestringsskole, med fokus på tema som utmattelse, angst, sykdomsforståelse, mestring, trening og ernæring.
 • Samtalegrupper, ledet av helsepersonell som er utdannet i kognitiv adferdsterapi (KAT) og/eller motiverende samtale (MI).
 • Individuelle samtaler med forskjellig helsepersonell ved behov.

Vi vektlegger et godt samarbeid mellom deg, dine pårørende, fastlege, eventuelt skole/arbeidsplass/arbeidsgiver, bedriftshelsetjeneste, NAV og/eller andre relevante aktører. Vi arbeider bevisst for å få til evt. nødvendig tilrettelegging på arbeidsplassen, et passende tilbud fra NAV, etc., for at den enkelte skal kunne være i, eller komme tilbake til jobb.

Varighet

Vanligvis 3 uker

 

Nyttige linker

Oversikt over kreftkoordinatorer i kommunene. Koordinatoren skal ha oversikt over hva som finnes av tilbud og muligheter der du bor.
Pusterommet, - trenings- og aktivitetssentre for kreftpasienter.
Oversikt over frisklivssentraler i kommunene.