Ankomstdagen

Den beste ankomsttiden er mellom kl. 15:00 og 17:00. Da er rommet gjort klart for deg, og vi har satt av tid til å ta imot deg. Ved ankomst ber vi deg henvende deg i resepsjonen, hvor du blir ønsket velkommen og vist til ditt værelse.

Ankomstdagen

Illustrasjonsfoto

I løpet av ettermiddagen kommer en pleier innom og gir deg informasjon om daglige rutiner på stedet. Ditt eventuelle behov for hjelp til praktiske gjøremål gjennomgås, og de nødvendige hjelpemidler blir skaffet til veie. (En del hjelpemidler blir anskaffet og tilpasset av fysioterapeuten neste dag). Du kan også få hjelp til å pakke ut og komme i orden på værelset. Pleieren vil også vise deg litt rundt så du vet hvor du finner de viktigste avdelinger og kontorer.

Kl. 17:30 til 19:00 spiser vi kveldsmat. Har du redusert gangfunksjon ber vi deg komme til spisesalen litt tidlig i denne perioden, da det ofte er litt roligere og vi har god tid til å vise deg til rette, og eventuelt hjelpe deg med å forsyne deg.

Neste dag

Neste dag er du satt opp til time hos lege, fysioterapeut og eventuelt annet helsefaglig personell etter behov. Tidspunktene får du vite allerede ankomstkvelden. De undersøker deg, og de nødvendige prøver og tester blir tatt. Et tverrfaglig team vil, på grunnlag av resultatene og i samarbeid med deg, tilpasse rehabiliteringen individuelt.